Klik hier voor het inzendformulier

Monsters kunnen per post of via Miedema naar ons verstuurd worden (zie inzendformulier).

Indien het e-mailadres van de veehouder/-houdster bij ons bekend is, sturen we de uitslag zowel naar hem/haar als naar de dierenartsenpraktijk.

Scroll naar boven