Privacybeleid

Privacy beleid Diergeneeskundig Centrum Midden Salland

  1. Verzamelen van uw informatie door onze dierenartsenpraktijk

1.1. Wanneer u zich in onze praktijk registreert, noteren wij van uzelf slechts uw naam, adresgegevens, (mobiele) telefoonnummer en e-mailadres. Verder verzamelen we de volgende basisinformatie van uw dier: diernaam, geslacht, geboortedatum en chipnummer (indien aanwezig) alsmede de ziektegeschiedenis (Dit laatste kunnen we op uw verzoek -bij eventueel eerder bestaande informatie over de ziektegeschiedenis van uw dier bij een andere behandelaar- aldaar opvragen).

1.2. Om u te herinneren aan de jaarlijkse enting bewaren we daartoe de vaccinatiegegevens van uw dier naast uw naam, adresgegevens, (mobiele)telefoonnummer en e-mailadres.

1.3. Wij gebruiken deze gegevens NOOIT voor onderzoek, enquêtes of marketingdoeleinden, anders dan het doorgeven van het gewenst moment van gewenste vaccinatieherhaling en onze eigen periodieke acties (zie artikel 2).

1.4. Om uw dier-eigenaar identiteit te controleren zoals vereist door de toepasselijke wet gebruiken we van u als eigenaar dus slechts uw (mobiele) telefoonnummer.

1.5. Wanneer u onze diensten gebruikt, verzamelen we informatie met betrekking tot de gezondheid en behandeling van uw dier. Deze gegevens blijven (zolang u klant bij ons bent) bewaard op de digitale patiëntenkaart. Deze gegevens kunnen bij een doorverwijzing met uw toestemming overgedragen worden aan de beoogd vakspecialist die uw dier verder behandelt.

  1. Het gebruiken van informatie over u

2.1. Wij gebruiken bovengenoemde informatie over u om onze veterinaire diensten goed uit te kunnen voeren.

2.2. We kunnen boven genoemde verzamelde informatie over u en uw dier gebruiken om met u te communiceren over nieuws en updates van onze diensten, om u te informeren over eventuele acties, maar alleen die acties welke door onze praktijk geïnitieerd worden.

2.3. We gebruiken de over u verzamelde informatie slechts voor praktijkrelevante zaken als vaccinatie-herinneringen, ziektebehandeling en periodieke acties.

2.4. We kunnen over u verzamelde informatie gebruiken om onze rechten te beschermen en het voorkomen van achterstallige betalingen.

  1. Toegang tot uw persoonlijke gegevens

3.1. We kunnen over u en uw dier verzamelde (onderzoeks-)informatie delen binnen onze praktijk. Deze gegevens kunnen worden overgedragen om u volledige veterinaire service aan te kunnen bieden. Deze services beduiden o.a.: vaccinatie, urine-, bloed- en ander onderzoek, alsmede doorgeven van patiëntbehandelgegevens aan een eventuele specialist voor vervolgbehandeling buiten onze praktijk. Dit gebeurd in overeenstemming met artikel 1.5.

3.2. We kunnen informatie bekendmaken voor zover nodig aan derden die namens ons taken uitvoeren, waaronder onderzoek en behandeling op doorverwijzing door specialisten.

3.3. We delen verder geen andere informatie over u met derden, anders dan in 3.2 genoemd.

3.4. We kunnen door ons over u verzamelde informatie openbaren als openbaarmaking noodzakelijk is om te voldoen aan alle toepasselijke wet-of regelgeving en naar geldende bepalingen en voorwaarden om onze rechten te beschermen.

3.5. In elk geval zullen we altijd zorgen dat uw gegevens uitsluitend verder zullen worden verwerkt in verband met onze veterinaire diensten en in overeenstemming met dit privacy beleid en toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

  1. Data Security, beveiliging van uw gegevens

4.1. Aangezien wij onze digitale patientenkaarten op een pc bewaren die met internet verbonden is, maken we gebruik van up-to-date digitale bescherming.

4.2. We zijn vastbesloten ervoor te zorgen dat de over u verzamelde informatie afdoende is beveiligd. We nemen redelijke maatregelen met inbegrip van administratieve, technische en fysieke procedures om uw informatie te beschermen tegen verlies, diefstal, misbruik, ongeauthoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging.

4.3. Dit niveau van beveiliging kan alleen effectief zijn als u bepaalde beveiligingspraktijken zelf ook volgt, en nooit uw bij ons opgeslagen gegevens deelt met andere personen.

4.4. Overdracht van informatie via het internet is niet volledig veilig. Daarom kunnen we niet instaan voor de veiligheid van een overdracht van uw informatie, door u aan ons. Elke door u via internet geïnitieerde overdracht is op eigen risico. Zodra wij uw gegevens hebben genoteerd, zullen wij strikte procedures en veiligheidsstructuren gebruiken om ongeautoriseerde toegang te voorkomen.

  1. Gegevensbescherming van u, de patient-eigenaar

Diergeneeskundig Centrum Midden Salland is verantwoordelijk voor de beveiliging van de gegevens van de patient-eigenaar, welke zijn verwerkt, overgebracht en opgeslagen in onze systemen.

  1. Bewaring van de van u opgeslagen gegevens

Wij zijn wettelijk verplicht om bepaalde gegevens van de over u verzamelde informatie te bewaren gedurende een bepaalde periode. Wij behouden ons het recht voor om uw patientinformatie te verwijderen bij de beëindiging van onze patient-behandelaar relatie, tenzij u anders aangeeft. Indien overeengekomen zullen we uw gegevens, bijvoorbeeld de ziektegeschiedenis van uw dier, blijven opslaan, die u b.v. nodig kan hebben voor overgang naar een andere behandelaar.

  1. Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer, mobiele telefoon of een ander apparaat worden geplaatst als u van onze website of van een van onze toepassingen of web-based software gebruik maakt. DGC Midden Salland gebruikt alleen functionele cookies. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Voor deze cookies is geen toestemming vereist.

  1. Links naar andere websites

Als u zich toegang verschaft tot links op onze website naar websites van derden die geen eigendom zijn van DGC Midden Salland, let er dan zelf op dat deze websites hun eigen privacy beleid hebben. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor privacy beleid van derden.

  1. Uw privacy keuzes

9.1. U kunt ons altijd benaderen als u niet aan een van de procedures van het verzamelen, uitvoeren, opslaan of het delen van de informatie met en over u, zoals beschreven in dit privacy beleid (b.v. de vaccinatie-herinnering of onze vaccinatie-/castratie-acties) wenst deel te nemen, door ons te benaderen op het onderstaande e-mail of kantooradres. Uw verzoek zal worden verwerkt binnen 7 dagen na de datum waarop we deze ontvangen.

9.2. Als u wenst de over u verzamelde informatie te wijzigen, te verwijderen of te updaten, kunt u contact met ons opnemen op het onderstaande e-mailadres of kantoor adres.

10.Toepasselijk recht

10.1. Dit privacy beleid wordt beheerst door en geïnterpreteerd volgens en in overeenstemming met Nederlands en Europees recht.

10.2. Dit privacy beleid (inclusief onze Algemene Voorwaarden) geldt als de volledige overeenkomst tussen u en ons, boven alle eerdere overeenkomsten, voorwaarden, garanties en / of voorstellingen in de ruimste mate toegestaan door de wet.

  1. Contactinfo

Diergeneeskundig Centrum Midden Salland, Burgemeester Kerssemakersstraat 48, 8101AP te Raalte. 0572-353334 info@middensalland.nl   www.middensalland.nl

Scroll naar boven